حداقل حجم تانک 6500 گالن

سطح نگهدری متوسط

خلق و خو نیمه مهاجم

سازگاری باریف خیر

دما 75 تا 62 درجه فارنهایت

درجه سختی 8 تا 12

شوری آب 1.020 تا 1.025

اسیدیته 8.1تا 8.4

رژیم غذایی گوشتخوار

خانواده Triakidae

گونه ی کوسه ها


منبع http://www.aquariumdomain.com


shark_leopard.jpg

shark_leopard1.jpgshark_leopard2.jpg