حداقل حجم تانک 75 گالن

سطح نگهدری آسان

خلق و خو نیمه مهاجم

سازگاری باریف خیر

دما 74 تا 82 درجه فارنهایت

درجه سختی 8 تا 12

شوری آب 1.020 تا 1.025

اسیدیته 8.1تا 8.4

رژیم غذایی گوشتخوار

زیستگاه طبیعی اقیانوس هند

خانواده Muraenidae


منبع http://www.aquariumdomain.com


eel_snowflake1.jpgeel_snowflake2.jpg