1- این بخش تنها جهت معرفی و نظرخواهی در مورد سالن های تکثیر خود اعضا ساخته شده و ذکر مطالب مربوط به سالن های دیگران ( مطالب ترجمه شده و ... ) در این انجمن جایز نیست .
2- در صورتی که دارنده های سالن تکثیر تجربیاتی داشتند ، باید آن ها را درتالار تجربیات اعضا مطرح کرده و از ذکر آن ها در این تالار خودداری نمایند.
3- دارنده های سالن ها موظفند تا جایی که ممکن است هزینه های مراحل طراحی ، ساخت ، راه اندازی و ... سالن تکثیر را ذکر کنند .
4- مطالبی که ممکن است برای اعضای سایت نامفهوم باشند را جهت پرهیز از ذکر دوباره با تصویر مرتبط ذکر نمایید .
5- با توجه به اینکه مطالب این انجمن تنها جهت راهنمایی و آشنایی افراد راه اندازی شده ، تبلیغات در آن ممنوع بوده و در صورت نیاز به تبلیغات از اینجا اقدام نمایید .
6- ارائه جزییات کارهای سالن که جزء اسرار کاری می باشد الزامی نیست .
7- ارسال مطالبی که ممکن است در سایر بخش های سایت هم وجود داشته باشد ، فقط با اجازه مدیران ارشد سایت امکان پذیر است .
8- تمامی عواقب استفاده از روش های نگهداری سالن تکثیر اعضا نظیر ضررهای احتمالی متحمل خود کاربر بوده و سایت تخصصی ماهیان آکواریومی مسئولیتی در قبال اینگونه مسائل ندارد .