1- این بخش تنها جهت طرح تجربیات اعضای سایت در زمینه های مختلف نگهداری آبزیان ایجاد شده و ذکر تجربیات دیگران ( سایتهای دیگر ) و یا ایده هاییدر این موارد بر خلاف قوانین است .
2- کاربران می توانند در این بخش تجربیاتشان را که جواب عکس داده است بیان کنند تا کاربران دیگر متحمل ضررهای احتمالی نشوند .
3- ذکر مشخصات تجربیات ، نظیر زمان و مکان انجام آن ها ضروری است ، چرا که ممکن است در زمان یا مکان دیگری نتیجه ی عکس داشته باشد .
4- در مورد تجربیات مرتبط با بیماری ، ذکر علائم قبل و بعد از بیماری ضروری است .
5- هزینه های احتمالی تجربه ها باید ذکر شوند .
6-هیچ یک از اعضا حق سرزنش اعضا به دلیل تجربیات شکست خورده و یا تجربیات دور از ذهن را نداشته و در صورت مشاهده چنین مواردی شدیداً با آن هابرخورد خواهد شد .
7- شعار این انجمن " خواستن توانستن است " بوده و هیچ عضوی حق استفاده از کلمه ی " غیر ممکن " و یا کلمات مشابه را ندارد .
8- مطالب تجربی نیازی به ذکر منبع موثق ندارند و اعضا حق درخواست منبع برای چنین مطالبی را ندارند .
9- اعضا جایز نیستند با ارسال پست های نا امیدکننده سبب رنجش دیگران شوند .
10-تمامی عواقب استفاده از تجربیات دیگران نظیر ضررهای احتمالی متحمل خودکاربر بوده وسایت تخصصی ماهیان آکواریومی مسئولیتی در قبال اینگونه مسائل ندارد .