حداقل سایز تانک : 30 گالن

نگهداری : آسان

رفتار: صلح جو

سازگاری با ریف : بله

دما 72 تا 78

سختی آب 8 تا 12

اسیدیته 8.1 تا 8.4

شوری 1.020 تا 1.025

سایز ماهی 3 اینچ

تغذیه گوشتخوار

زیستگاه کارائیب

خانواده Grammidae

منبع


royal_yawn.jpgroyal-gramma3.jpg