حداقل سایز تانک : 360 گالن

نگهداری : فقط افراد حرفه ای

رفتار: مهاجم

سازگاری با ریف : خیر

دما 72 تا 78

سختی آب 8 تا 12

اسیدیته 8.1 تا 8.4

شوری 1.020 تا 1.025

سایز ماهی 3 فوت و 6 اینچ

تغذیه گوشتخوار

زیستگاه استرالیا گینه نو

خانواده Orectolobidae

منبع

epauletteshark.sflb.jpgepaulette-shark-closeup.jpghenrys-epaulette-shark-resting-seabed.jpg