فارم"Danziger - Discus"
در سال 2005 توسط "شهار دانزیگر" به منظور پرورش و اصلاح نژاد دیسکس کیفیت بالا تاسیس شد. که طیف گسترده ای از بهترین نژادها(دیسکس) را به بازار ماهیان زینتی معرفی نموده.
این مزرعه با بیش از 100تانک حاوی 40,000لیتر( برای تکثیر و سایز )و مخازن ذخیره و دپو با حجمی برابر با60,000لیتر با سیستم فیلتراسیونی حرفه ای یکی از فارم های معروف ومرغوب پرورش دهندگان دیسکس میباشد.
آقای دانزیگر موفق به کسب مقاوم سوم در رده solid red در مسابقات قهرمانی در دویسبورگ آلمان شده است.


danziger_discus_008.jpg danziger_discus_009.jpg


gallery_b_001.jpg gallery_b_002.jpg


gallery_b_003.jpg gallery_b_004.jpg


gallery_b_006.jpg gallery_b_007.jpg


gallery_b_008.jpg gallery_b_009.jpg


gallery_b_010.jpg gallery_b_011.jpg


gallery_b_012.jpg gallery_b_013.jpg


gallery_b_014.jpg gallery_b_015.jpg


gallery_b_016.jpg gallery_b_017.jpg


gallery_b_018.jpg gallery_b_019.jpg


gallery_b_020.jpg gallery_b_026.jpg


gallery_b_027.jpg gallery_b_028.jpg


gallery_b_029.jpg gallery_b_030.jpg


gallery_b_031.jpg gallery_b_032.jpg


gallery_b_033.jpg gallery_b_034.jpg


gallery_b_035.jpg gallery_b_036.jpg


gallery_b_037.jpg gallery_b_038.jpg


gallery_b_035.jpg gallery_b_040.jpg


gallery_b_041.jpg gallery_b_042.jpg


gallery_b_043.jpg gallery_b_044.jpg


gallery_b_045.jpg danziger_discus_007.jpg

محوریت برنامه تغذیه این مزرعه با غذا های خشک با کیفیت و مرغوب است(نکته ای که برای خوده من خیلی جالب بود) که در سایز های 5تا 10سانت دفعات تغذیه 6 تا 8 بار در روز،سایزهای بالای 10سانت 4 بار در روز و در سایزهای بالغ(12تا18ماهگی)2بار در روز.

امیدوارم که پسندیده باشید.