hawkfish_longnose.jpghawkfish_longnose1.jpghawkfish_longnose2.jpghawkfish_longnose3.jpghawkfish_longnose4.jpg


سطح نگهداری: ساده
رفتار:نیمه مهاجم
حداکثر سایز:12.5 سانتی متر
حداقل سایز اکواریوم:100 لیتر
سازگاری با ریف:بله, با احتیاط
رژیم غذایی:گوشت خوار
خانواده:Cirrhitidae
زادگاه:منطقه ی ایندوپاسیفیک
این گونه از شاهین ماهیان پرطرفدارین گونه است و بین اکواریوم داران طرفداران زیادی دارد.ماهی جذابی برای مشاهده و از نظر رنگبندی است.
پوزه بلند در اکواریومهای ریف و ماهی تنها , توسط اکواریوم داران مبتدی تا حرفه ای قابل نگهداری است.
از رفتارهای معمول این ماهی استراحت در گوشه ای از تانک و مشاهده وقایع اکواریوم است!
این ماهی با تمام ماهیان رفتاری ارام و صلح طلبانه داشته و اسیبی به ریفها نمیرساند تنها به تعداد محدودی از نرمتنان( چند گونه از میگوها) ممکن است اسیب برساند. نگهداری از چند عدد از این ماهی در اکواریوم های کوچک توصیه نمیشود.حتما باید سرپوش کاملی جهت جلوگیری از بیرون پریدن این ماهی فراهم شود.
با وجود نگهداری اسانی که دارد ماهی زیبا و جذابی است .
تغذیه این ماهی با غذاهای گوشتی نظیر میگو یخ زده یا زنده و همچنین تغذیه از موجودات ریز داخل سنگهاست.