سلام فلاور تا ۸ سانت به بالا نشه بالغ نیست باید صبر کنی اگه مطمئن هستی بالغ اند تا لوله تناسلی بیرون نزده و سنگ ها رو جا به جا نکنن خبری از تخم ریزی نیست.اگه همو میزنن یعنی جفت نشدن یا هر دو یه جنس اند.صبر کن بالغ باشه و ماده بالاخره تخم میریزه

- - - Updated - - -

سلام فلاور تا ۸ سانت به بالا نشه بالغ نیست باید صبر کنی اگه مطمئن هستی بالغ اند تا لوله تناسلی بیرون نزده و سنگ ها رو جا به جا نکنن خبری از تخم ریزی نیست.اگه همو میزنن یعنی جفت نشدن یا هر دو یه جنس اند.صبر کن بالغ باشه و ماده بالاخره تخم میریزه