رده: Actinopterygii
راسته: Syngnathiformes
خانواده: Solenostomidae
محل زندگی: آب های شور دریایی و اقیانوسی
توزیع جغرافیایی: اطلس-هند غربی, حاره ای
مورفولوژی: بده کوچک و فشرده حاوی صفحات استخوانی دراز, باله پشتی اول حاوی 4 تیغ ضعیف و باله پشتی دوم حاوی 17 الی 22 شعاع نرم. باله های شکمی بزرگ متشکل از 1 تیغ و 6 شعاع نرم. شکاف های آبششی بزرگ. عدم وجود استخوان های دور حدقه چشمی. 32 تا 34 عدد مهره. زنده زا (تخم ها در داخل کیسه مادر نگهداری میشوند). حداکثر اندازه 16 سانتی متر


solenostomus paradoxes.jpg

solenostomus_big.jpg