سلام

دامسل ابی کبود

Blue sapphire damselfish

خانواده:پوماسنتریدهpomacentridae

خاستگاه:جزایر سلیماندامسل ابی کبود در صورت ترسیدن و یا اضطراب تغییر رنگ داده و به رنگ کاملا سیاه تبدیل می شود تا از این طریق بتواند از دست

شکارچیان بگریزد.

این ماهی همانند سایر ماهی های خانواده دامسل نسبت به ماهیان ارام و کم تحرک آکواریوم می توانند رفتار تهاجمی داشته

باشند.

برای این ماهی قلمرو طلب حتما تعداد زیادی سنگ زنده جهت ایجاد قلمرو و همچنین مخفی شدن در نظر بگیرید.

دامسل ابی کبود ماهی مقاومی بوده و گزینه مناسبی برای مبتدیان می باشد.

این ماهی به مرجان ها و سایر بی مهرگان آسیبی نخواهد رساند و برای نگهداری آن با سایر دامسل ماهیان و جهت اجتناب از

درگیر شدن آنان با یکدیگر می بایست صخره های فراوانی با حفره ها زیاد در آکواریوم قرار داد.

دامسل آبی کبود از غذاهای گوشتی و گیاهی بوده و هر از گاهی استفاده از غذاهایی مثل جلبک های دریایی خشک شده می

توان ایده آل باشد.

سطح نگهداری این ماهی آسان با رفتاری نیمه تهاجمی که در مخزن تا 9 سانت هم رشد می کند و یک ماهی همه چیز خوار

محسوب می شود.منبع:
کتاب marin aquarium fish