سلام

مدیریت هوا رسانی:
تمامی موجودات زنده به هوا یا در واقع به اکسیژن احتیاج دارند چه آنهایی که زیر اب زندگی می کنند و چه آنهایی که روی سطح زمین زندگی می کنند.

میزان نیاز هر موجود به اکسیژن به وضعیت فیزیولوژی ان موجود بستگی کامل داردو به این ترتیب برخی از موجودات با وجود هم اندازه بودن به میزان اکسیژن متفاوتی برای زندگی نیاز دارند.برای مثال ماهی آنجل و اسکات که میزان نیاز به اکسیژن در ماهی آنجل تقریبا نصف ماهی اسکات می باشد!!!

اما به طور متوسط برای زنده ماندن 10 عدد ماهی 3 اینچی در هر مخزن می بایست در هر دقیقه5/ لیتر هوا به داخل مخزن پمپ شود.

در هنگام پمپ هوا به داخل مخزن این موضوع اهمین ویژه ای داردکه هوا قبل از ورود به آب توسط ابزار ویژه ای به نام سنگ هوا شکسته شده و به قطعات کوچکتری تقسیم شود تا میزان حلالیت آن درون آب به این ترتیب افزایش یابد.با این کار عملا میزان تلاطم آب را نیز کاهش خواهیم داد.

این موضوع را نیز لازم به ذکر میدانم که فاصله پمپ هوا تا مخزن باید به گونه ای باشد که لوله ها اکسیژن رسان کمترین ارتعاش را به مخزن منتقل کنند.

پایان بخش اول