سلام

اطلاعاتی که در پی خواهد آمد نتیجه برسی چهار ماهه بر روی 23 مخزن مولی های مولد بوده و کاملا جنبه علمی دارد چرا که به کرار تکرار شده و هر کدام نتیجه یکسانی را داشته است.
هر چند بسیار مختصر نوشته ام لکن چاره نداشته زیراکه اکثر اطلاعات را به صورت اطلاعات شخصی و اسرار کاری در نزد خود نگاه خواهم داشت و امیدوارم این امر که برای من موجبات هزینه هایی شده است باعث ملامت و انتقاد از سوی خوانندگان گرامی نشود.
1-بهترین دما 28 درجه

لارو ها در دمای 26 درجه معمولا ماده و در دمای 29 درجه معمولا نر به دنیا خواهند آمد.
بهترین دمای 28 درجه می باشد که ترکیبی از نر و ماده را به دنبال خواهد داشت.

2-بهترین ترکیب:دو ماده به ازای هر نر

در صورت بیشتر بودن تعداد ماده ها،مدت زمان تولید مثل بیشتر شده و ممکن است تا مرز 2 ماه به ازای هر نر 4 ماده هم برسد
و از طرفی تعداد بچه ماهی ها در هر زاد و ولد هم تا مرز نصف کاهش پیدا خواهد کرد.

3-میزان نور:میزان نور در مخزن حداکثر 10 ساعت باشد

در اثر افزایش میزان نور دهی،رشد جلبک ها و فتوپلانگتون ها در مخزن زیاد شده و موجبات ازدیاد این موجوات در مخزن خواهد شد.
این موضوع دو مشکل عمده به وجود خواهد آورد:
اول اینکه با تغزیه ماهی های مولد از این موجودات اشتهای این ماهی نسبت به خوردن عذاهایی که غنی از انواع ویتامین ها برای تکثیر می باشد را کاهش می دهد که این به معنی کاهش تولید خواهد بود.
دوم اینکه با افزایش این موجوات میزان اکسیژن مصرفی در مخزن کاهش محسوسی خواهد داشت که این امر خود موجبات دو مشکل دیگر را به وجود خواهد آورد.1-با کاهش میزان اکسیژن در مخزن لارو های با اسکلت بندی نامناسب و کج به وجود خواهند آمد که حتما نمونه های آن را در فروشگاه های آکواریومی ملاحضه نموده اید.2-باعث افزایش میزان اکسیژن دهی توسط کاربر خواهد شد که این به معنی تلاطم زیاد آب می باشد.

4-میزان تلاطم:تلاطم آب در مخازن مولدین باید تا حد ممکن کم باشد.

با دوبرابر شدن میزان تلاطم آب در مخزن به صورت یکسان زمان تولید مثل تا 7 روز افزایش یافته و اکثر لاروها هم شکار والدین خواهند شد.دلیل این امر آنست که این ماهی هنگام زایش در گوشه ای ارام خواهد گرفت که معمولا آن گوشه در کف مخزن خواهد بود و لارو ها پس از خروج از بدن مادر از سوراخ های توری مخصوص عبور کرده واز دسترس والدین خارج می شوند.لکن در صورت تلاطم بیش از اندازه تولید مثل این ماهی در سطح و نزدیک به سطح اب خواهد بود و لاروها به محض خارج شدن از بدن مادر توسط والدین شکار خواهند شد.