راسته: گربه کوسه ماهی شکلان (Orectolobiformes)
رده: Elasmobranchii
تعداد جنس: 2
تعداد گونه: 11
مدرک فسیلی: اوایل ژوراسیک
نوع آکواریوم مناسب: آب شور
محل طبیعی زندگی: اقیانوس اطلس غربی
خصوصیات: دو باله پشتی بدون خار, باله مخرجی موجود, 5 شکاف آبششی, سیبیلک های حسی موجود, حداکثر طول 1 متر, تخمگذار, تغذیه از ماهیان کوچک و بی مهره گان, کفزی, تنبل
وجه تسمیه: واژه skylla به معنی کوسه و واژه Hemi به معنی نیم

منبع: www.fishbase.com