راسته: جهار دندان ماهی شکلان (Tetraodontiformes)
رده: ماهیان استخوانی عالی (Actinoptergii)
تعداد جنس: 32
تعداد گونه: 102
مدرک فسیلی: اواخر پلیوسن
نوع آکواریوم مناسب: آب شور
محل طبیعی زندگی: در مناطق حاره ای اقیانوس اطلس, هند و آرام
خصوصیات: بدن از دو طرف بهم فشرده, معمولا دارای دو خار پشتی (دومی کوچک), باله های سینه ای, پشتی, مخرجی و دمی فقط دارای شعاع نرم, سه دندان بیرونی و 2 دندان درونی در هرنیم فک بالایی, تعداد مهره ها 19-31 عدد, حداکثر طول 100 سانتی متر, تغذیه از زئوپلانکتون ها بیمهره گان کفزی و مرجانها, تخمگذار کفزی,حفاظت والدین ازتخمها.
وجه تسمیه: واژه akantha به معنی خار و monos به معنی تک

منبع: www.fishbase.com