راسته: نوار ماهی شکلان (Syngnathiformes)
رده: ماهیان استخوانی عالی (Actinoptergii)
تعداد جنس: 52
تعداد گونه: 215
مدرک فسیلی: اواخر ترتاسه و ائوسن
نوع آکواریوم مناسب: آب شور, آب لب شور, آب شیرین
محل طبیعی زندگی: در مناطق حاره ای و معتدله اقیانوس اطلس,هند و آرام
خصوصیات: بدن از دو طرف فشرده شده و توسط یکسری صفحات استخوانی پوشیده می شود. دارای یک باله پشتی با 15-60 شعاع نرم, باله مخرجی کوچک با 2-6 شعاع نرم, باله های سینه ای با 10-23 شعاع نرم, عدم وجود باله شکمی و دمی در تعدادی ازگونه ها, ساقه دمی درتعدادی ازگونه ها بصورت گیره, ورودی آبششی کوچک, کلیه منفرد و بدون گلومرول, خداکثر طول 60 سانتی متر, زندگی درمناطق کم عمق, تغذیه از بیمهرگان کوچک, تخمگذار, تخمک ها به کیسه بارداری جنس نر منتقل و در انجا لقح صورت گرفته و تفریخ انجام میگیرد. در شرایط آکواریوم نیاز به غذای زنده دارند.
وجه تسمیه: واژه gnathos به معنی آرواره و Syn به معنی توام

منبع: www.fishbase.com