راسته: عقرب ماهی شکلان (Scorpaeniformes)
رده: ماهیان استخوانی عالی (Actinoptergii)
تعداد جنس: 23
تعداد گونه: 172
مدرک فسیلی: اواخر ترتاسه و پلئوسن
نوع آکواریوم مناسب: آب شور, آب لب شور, آب شیرین
محل طبیعی زندگی: مناطق حاره ای تمامی اقیانوس ها و دریا ها
خصوصیات: بدن از دو طرف فشرده, سر دارای تعدادی خار, فلسها در صورت وجود شانه ای, معمولا دارای یک باله پشتی, عده ای فاقد کیسه شنا, خارهای موجود در باله های پشتی , شکمی و مخرجی معمولا سمی, لقاح داخلی, تخمها بصورت توده ای رها شده و لارو بوجود آمده معمولا سطح زی میباشد, کفزی, تغذیه از انواع بیمهرگان و ماهیهای کوچک کفزی, تعدادی در شرایط آکواریوم یاز به غذای زنده دارند.
وجه تسمیه: واژه scorpaen به معنی عقرب

منبع: www.fishbase.com