سلام
خفاش ماهيان
خفاش ماهيان در اسارت مي توانند تا بيش از 38 سانتي متر رشد كنند.و به راحتي با آكواريوم خانگي انس پيدا ميكنند.اين ماهيان سرعت رشد بالايي دارند و به همين دليل مي بايست اكواريوم مناسبي با فضاي شناي زياد براي آنها در نظر گرفت.