سلام
آنتياس اسكواريك
خانواده:سرانيده هاseranidae


آنتياس اسكورابك به دليل تنوع رنگ منحصر به فردش با نام هاي اسكوار اسپات،اسكوار بلاك و يا آنتياس ميرور نيز شناخته مي شود.رنگ بدن ماهي ماده زرد بوده و اغلب نوار آبي رنگي باريكي از ناحيه بيني تا باله هاي سينه اي كشيده شده است اما رنگ بدن نر ها صورتي بوده و در ناحيه شكم به رنگ بنفش مي باشد.اين گونه از آنتياس ها كه در محيط وحش در اعماق بيش از 180 متري يافت مي شوند نياز به محيطي با نور كم دارند.آين ماهي در طبيعت از پلانگتون ها و جلبك هاي شناور ميله اي تغزيه مي كند ولي در مخزن از غذا هاي گوشتي مختلف مي توان براي تغزيه آن استفاده كرد.سطح نگهداري اين ماهي متوسط با رفتار نيمه تهاجمي و حد اكثر رشد در مخزن 10 سانت و خاستگاه آن درياي كرال ،فيجي و اقيانوس هند و ارام مي باشد.

منبع:
كتابmarin aquarium fish