[JUSTIFY]در طبیعت شوری آب دریاها و اقیانوس ها همواره دچار تغییراتی میشود و این تغییرات توسط فرایند های بازخوردی جبران میگردد بنحوی که شاید بتوان یک چرخه تعادل دینامیک (پویا) برای تنظیم شوری در دریا ها و اقیانوسها متصور شد که با دخالت فرایندهای مختلفی از قبیل تبخیر, بارش, فرسایش بستر, جریان رودخانه ها, ورود ماگما و.... تحقق میپذیرد. در آکواریومها نیز تغییرات شوری اجتناب ناپذیر می باشند. بد نیست اشاره ای به عوامل افزاینده و کاهنده شوری داشته باشیم.
[/JUSTIFY]عوامل عمده افزاینده شوری در اکواریوم

تبخیر:
[JUSTIFY]تبخیر: آب اکواریوم میتواند تحت تاثیر عوامل مختلفی از قبیل دمای محیط, دمای آب, رطوبت محیط, وجود وسیله های سرمایشی از قبیل پنکه, روشنایی اکواریوم و .... قرار بگیرد. درمواجه با این مساله میتوان تغییرات شوری را با افزودن مقادیر کافی آب شیرین جبران نمود (میتوان درهنگام راه اندازی آکواریوم برای اولین بار با گذاشتن علامت سطح آب را مشخص نمود و براحتی میزان آب شیرینی که باید اضافه شود را تعیین کرد).

چرخه های غذایی:
اضافه نمودن غذای زنده: معمولا غذای زنده جهت مصرف در آکواریومهای آب شور ابتدا در محیطهای دیگر پرورش داده شده و سپس به همراه آب محیط کشت وارد اکواریوم میشوند و این عمل میتواند در دراز مدت با افزایش شوری آب توام شود.

عوامل عمده کاهنده شوری در اکواریوم

حضور موجود زنده بخصوص مرجان های سخت و سخت پوستان در اکواریومها: تعداد بسیاری از مواد معدنی موجود در آب دریا در واقع به عنوان مواد مورد مصرف موجودات زنده بشمار می آیند. مرجان های سخت و سخت پوستان مقادیر بالایی از کلسیم و کربنات را مصرف میکند.

فعالیت کف گیرهای پروتئین(Protein skimmer): مخصوصا زمانی که از روش کفگیری مرطوب (نسبت آب به هوای بالاتر) استفاده شود این مساله میتواند حائز اهمیت باشد. سایت زیر از روش جالبی برای محاسبه میزان کاهش شوری حاصل از فعالیت کف گیرهای پروتئین استفاده نموده است

کد PHP:
http://www.hamzasreef.com/Contents/Calculators/SkimmerSalinityDrop.php 
(منبع Libes 2009 an introduction to marine bio geochemistry )
[/JUSTIFY]