معرّفی بیماری : ویروس بهارهٔ خونی ماهی کارپ ، Spring Viraemia Of Carp (SVC) یک بیماری حاد ، سیستمیک و مسری است که توسط ویروس های میله ای ایجاد می شود که عمدتاً بر روی ماهی کپور اروپایی تأثیر می گذارد ؛ چندین گونه های دیگر سیپرینیده ها و برخی گونه های دیگر نیز به این بیماری حسّاس هستند . ویروس بهارهٔ خونی ماهی کارپ معمولاً در دمای آب کمتر از ۱۸ درجهٔ سانتیگراد و عمدتاً در بهار رخ می دهد . برای سال های متمادی این بیماری فقط در برخی از کشور های اروپایی و در ایالات اتحاد جماهیر شوروی سابق شناخته شده بود . با این حال در سال های اخیر دامنهٔ این بیماری به کشورهای شمال و جنوب آمریکا و به آسیا گسترش یافته است . قبل از توصیف SVC به عنوان یک موجودیت اتیولوژیک و بالینی جداگانه ، این بیماری بخشی از وضعیتی بود که به عنوان قطره عفونی کپور (IDC) یا آسیت عفونی ، سپتی سمی هموراژیک ، بیماری مسری قرمز یا سرخجه شناخته می شد .
چه ماهیانی به این ویروس مبتلاء می شوند ؟ ویروس بهارهٔ خونی ماهی کارپ نشان داده است که انواع مختلفی از گونه های ماهی از جمله کپور نقرهای ، آمور ، کپور صلیبی و کپور بزرگ را آلوده میکند . همچنین به طور تجربی نشان داده شده است که سایر گونه های ماهی از جمله اردک ماهی ، گوپی و گورخر ماهی را آلوده می کند . به عنوان یک تهدید بزرگ برای جمعیت ماهیان بومی ، به ویژه ماهی های پرورشی از جمله کوی زینتی و کپور معمولی در نظر گرفته می شود .
تصاویر ماهیان آلوده به این ویروس : carp-image.jpg
1426154497751.jpg
922.jpg
51-figure2-1-1.png
img_۲۰۲۱۱۲۱۸_۰۰۴۸۲۱.jpg
khv-virus2.jpg
علائم : بافت های کلیه ، کبد و طحال ماهی تخریب می شود ، خونریزی ، از دست دادن تعادل در آب
روش انتقال : اعتقاد بر این است که این ویروس از آب آلوده منتقل می شود ؛ امّا انگل های خونخوار مانند زالو و شپش کپور ممکن است به عنوان دیگر ناقلین عمل کنند .
درمان : هیچ درمان خاصی ندارد .
منابع : spring viraemia of carp
Spring viraemia of carp - Wikipedia