سلام
مماهيگير يا قورباغه ماهيان نام دسته اي از ماهيان شكارچي مي باشد كه داراي ظاهري عجيب بوده و در گوشه اي در انتظار ماهيان كوچك كمين مي كنند و به دليل داشتن قيافه اي صخره مانند توسط ساير ماهيان كوچك قابل تشخيص نميباشند.نام اين گونه از ماهيان به دليل وجود زائده اي در بالاي سر ماهيگير ناميده شده است كه با به لرزه در آوردن اين زائده ماهيان كوچكتر را به تصور اينكه اين زائده چيزي شبيه به كرم مي باشد به طرف خود جذب مي كنند و به محض نزديك شدن توسط قوراغه ماهيان شكار مي شوند.
اين ماهيان هر موجود زنده اي را كه بتوانند ببلعند شكار ميكنند.حداكثر رشد اين ماهيان در مخزن 12 سانت مي باشد و به راحتي با شرايط مخزن انطباق يافته و ماهيان مقاومي مي باشند.هر چند اين ماهيان نسبت به مرجان ها رفتار تهاجمي ندارند ولي از نگهداري آن در مخازن ريف بپرهيزيد زيرا تمامي ماهي هاي كوچك و سخت پوستان را شكار ميكند.
اين ماهي ممكن است در ابتداي معرفي شدن به مخزن از غذا خوردن امتناع كند كه در اين صورت مي بايست از غذا هاي زنده براي آن استفاده كرد.


اين تايپيك جهت اطلاع رساني در خصوص ماهيان ماهيگير مي باشد،لطفا از ارسال هرزنامه خود داري فرماييد.