این اکواریوم رو حدوده 2 سال پیش راه انداختم
عکسی که گذاشتم مربوط به چند ماه پیش هست
حجم تانک 50 لیتر بستر هم ایستا پرمیوم سویل هست + کود مایع استفاده میکنم
گیاه هم بیشتر اکواریوم ساژینتریا هست + انوبیاس + کریپتون + چند تا دیگه ( گیاه سمت راست هم نمیدونم اسمش چی بود ولی کلا از بین رفت
ماهی هم تترا نئون + مولی + چشم چراغی + گوپی و چند تا ماهی دیگه
البته الان اکواریوم احساس میکنم دیگه مثل اون موقع سر حال نیست ، رو شیشه هم خش افتاده + مشکل جلبک هم پیدا کردم ( کلا نگاهش میکنم دیگه حال نمیکنم ) اگه بخواین عکس الانش رو هم میزارم که ببینین

20200517_230229.jpg