خریدار بچه ماهی دوبوسی در نژادهای مختلف هستم دوستانی که موجود دارند لطفا با شماره ۰۹۳۵۳۹۰۲۱۷۶ تماس یا پیامک بدهند ممنون