نوع بیماری: انگل مژک دار
عامل بیماری: Uronema Marinum
نحوه تشخیص:
خارش، زخم هاي شديد همراه با خونريزي
نحوه درمان:کم کردن شوری آب، حمام آب شیرین، تنظیم PH آب، در صورت عدم دست يابي به نتيجه مناسب براي درمان بهتر است ماهي نابود شود.

منبع:
www.salwaterfishshop.com

ترجمه خودم