نوع بیماری: انگلی

عامل بیماری: تک یاخته Cryptocaryon irritans


نحوه تشخیص: خارش بدن، نقاط ریز حداکثر 1 میلی متری سفید رنگ در سراسر بدن به خصوص باله های سینه ای در مراحل پيشرفته بيماري ماهي دچار فساد باله ها نيز مي شود.

نحوه درمان: حمام آب شيرين به ميزان 45 دقيقه

منبع:www.salwatershop.com

ترجمه خودم