سلام چند وقتی هست توی یکی از تانک هام که توش بچه گوپی دارم،کف بوجود میاد.
هیچی هم توی آک نیست،فقط چند تا صدفه .علت چیه؟15579446204041491962627.jpg[