سلام.
من خریدار تعدادی شریمپ هستم . اگر کسی موجودی داره لطفا پیام بده