سلام میخواستم ببینم از اعضای انجمن کسی فلاور با گرید AAA داره برای فروش ؟
اگر دارین خصوصی لطفا پیام بدین تا صحبت کنیم