سلام
یک عدد جراح ماهی سوهال یا دم قیچی خلیجی بزرگ لازم دارم ، هرکسی سراغ داره پیام بده لطفا
با تشکر