سلام

photo_2017-09-05_13-38-05.jpg
photo_2017-09-05_13-38-20.jpg
photo_2017-09-05_13-38-27.jpg
photo_2017-09-05_13-38-34.jpg

قیمت خزه ها بیست هزار تومن. همونطور هم که تو عکسا مشخصه بعضی قسمتای خزه ها قهوه ایه که اگه نور ببینه رنگ می گیره. تو پک خزه ای هم که خودم خریدم خزه های قهوه ای هم بود.

photo_2017-09-05_13-50-57.jpg
photo_2017-09-05_13-51-01.jpg

مارک کود های با بسته بندی شفاف تروپیکاس. اون یکی هم فلوریش سیچم. دارو هم که توی قوطی کوچیکه ضد سفیدک کوپرامینه سیچمه. حدود یک سوم قوطی فلوریش و کوپرامین پره. قیمت همه این ها هم 90 هزار تومن.
محل تحویل در اصفهان دروازه شیراز سعادت آباد