1-از آنجا كه كنترل مطالب ارسالي همه كاربران كار بسيار سختي ميباشد و ممكن است همه كاربران (خواسته يا ناخواسته) پايبند به اصول كپي رايت نباشند اين تاپيك براي محفوظ ماندن حق كپي رايت نويسندگان ، مترجمان ، مولفان ، وب مستر ها و ساير ناشرين مي باشد و مطالب در اين تايپيك براي مدت تنها 48 ساعت (تا مشخص شدن منبع مطلب توسط كاربر ارسال كننده) قرار ميگيرند و اين به منزله استفاده سايت تخصصي ماهيان آكواريومي به عنوان مطالب اصلي سايت از پست هاي اين تايپيك نمي باشد.
2- هر كسي که متنی بدون منبع ارسال كنه به اين تايپيك منتقل مي شود و به ارسال كننده هم يه پيام فرستاده می شود كه ظرف مدت 48 ساعت منبع متن ارسالي راعنوان كند . در غير اينصورت مطلب به Recycle Bin منتقل و سپس از سايت حذف مي شود .
3- هيچ پست متفرقه اي هم نبايد درون اين بخش ارسال شود و فقط کاربر ارسال کننده ی تاپیک و مدیران حق ویرایش دارند .
4- مطالب تايپيك هایی که به این بخش منتقل می شوند تا زمانی كه منبعشان ارسال نشده باشد فاقد اعتبار هستند.
5-اگر شخصي اقدام به ارسال بيش از سه پست يا تايپيك بدون منبع كند به وي اخطار داده شده و در صورت تكرار از سايت اخراج خواهد شد.