علایم


تنفس سنگین و باز کردن بیش از حد آبشش ها
مالیدن درپوش آبششی به اشیای داخل تانک
کار کردن یک باله آبششی یا بستن هر دو باله آبششی
قرمز شدن غشای آبششی
گوشه گیری و حرکات سریع و ناگهانی
لاغر شدن


درمان


یکی از روش های درمان انگل آبششی استفاده از داروی سرا تریمازول است که ماده موثر آن قرص پرازیکوانتل میباشد (طبق بروشور موجود در جعبه استفاده شود)
در صورتی که دسترسی به داروی فوق وجود نداشت، میتوان قرص پرازیکوانتل را از داروخانه های دامی تهیه نموده و به ازای هر 25 لیتر یک قرص به مدت یک هفته استفاده شود
پس از طی شدن دوره درمان، یک هفته به ماهیان استراحت داده و سپس دارو تجدید گردد


یکی دیگر از روش های درمان انگل آبششی استفاده از فرمالین میباشد
فرمالین یک ضد عفونی کننده بسیار قوی به همراه گاز سمی میباشد که از آن در تولید برخی مواد شوینده استفاده میشود
در موارد خفیف به ازای هر صد لیتر آب، از 3 سی سی فرمالین به مدت 24 ساعت استفاده شود
در موارد حاد ماهی را به یک سطل حاوی ده لیتر آب منتقل کرده و از 3 سی سی فرمالین به مدت 10 دقیقه استفاده شود، این کار به مدت 4 مرتبه در طول یک هفته تکرار شود
در هنگام استفاده از فرمالین، اکسیژن رسانی قوی فراموش نشود
هرگز از نمک همراه با فرمالین استفاده نشود، چون با یکدیگر واکنش منفی داده و منجر به مرگ ماهی میشود
گاهی اوقات استفاده از فرمالین باعث بیهوشی ماهی میشود، به همین دلیل ماهی را زیر نظر داشته و در صورت بروز بیهوشی ماهی را به تانک اصلی با اکسیژن دهی قوی منتقل کنین
محصولاتی مانند سرا کاستاپور، تترا کنترا ایک، تترا کنترا اسپات همگی دارای ماده موثر فرمالین میباشند


یکی دیگر از روش های درمان انگل آبششی استفاده از کلرامین تی میباشد
دوز مصرفی بستگی به سختی آب دارد
در سختی کل 300 الی 400 و پی اچ 7.5 به ازای هر صد لیتر آب از یک گرم کلرامین تی استفاده شود
به مدت یک هفته، یک روز در میان استفاده شود
( درباره کلرامین تی جداگانه در تاپیک مشخصی بحث خواهد شد )


image028.jpg


موفق باشید
محبی