images.jpg
ماهیهایی که حافظه ۱۲ روزه دارند
بر خلاف باور عمومی که عنوان میشود حافظه ماهی تنها ۳۰ ثانیه است، محققان، آکواریومی را معرفی کردهاند که ماهیان آن حافظهای ۱۲ روزه دارند.

به گزارش گروه فضای مجازی« خبرگزاری دانشجو»، بر خلاف باور عمومی که عنوان میشود حافظه ماهی تنها 30 ثانیه است، محققان، آکواریومی را معرفی کردهاند که ماهیان آن حافظهای 12 روزه دارند.


محققان دانشگاه گرانت مک ایوان در کانادا، گونه افریقایی با نام (Cichlids (Labidochromis caeruleus را مورد بررسی قرار دادند.


محققان برای آموزش این نوع ماهی که به یک منطقه خاص از آکواریوم وارد شود، مواردی مانند پاداش غذا و جلسه تمرین بیست دقیقهای آموزش دادند و سپس یک دوره استراحت 12 روزه در نظر گرفتند.


سپس ماهی را به عرصه آموزش وارد و آن را ردیابی کردند و مشخص شد این ماهی، تجربه آموزشهای 12 روزه خود را به یاد دارد.


محققان در حال بررسی بیشتر بر روی این گونه ماهی هستند.

منبع: همشهری آنلاین