افزایش رنگ در فلاورهورن و چگونگی آن
قبل از هر چیز رنگ و هد همراه استیل فلاور از امتیازات و قابلیت های یه فلاور خوب هست همانطور که هد یا کوک در فلاور ارزش داره به همان اندازه رنگ نیز از ارزش بالایی برخورداره....

رنگهای طبیعی :
در اغلب کسانی که فلاور نگهداری میکنند رنگ قرمز مهم است ضمن اینکه رنگ های دیگر مثل زرد ، آبی ، نقره ای ، ابریشمی و ... در تایلند ارزشمند هست...
هدف پرورش دهنده فلاور و در واقع کسی که فلاور رو نگهداری میکنه اینه که رنگ طبیعی فلاور بهبود پیدا کنه ، این کار اشتباه هست که فلاور بلو رو بخواهیم به وسیله رنگ دانه ها قرمز کنیم در واقع فقط به بیمار و تلف شدن فلاور کمک کردیم....
در بهبود بخشیدن رنگ در فلاور هر دو عامل شدت رنگ و گسترش رنگ دو عامل اجتناب ناپذیر است....

تعادل :
در رنگ های فلاور باید تعادل وجود داشته ، در غیر این صورت نگهداری از فلاور کسل کننده میشود

تیره شدن رنگ:
معمولا در فلاور رخ میدهد دلیل اون هم میتونه واکنش های جنسی ، بیماری و ... و اغلب به دلیل تقویت بیش از حد رنگ باشد...
علل دیگر تیره شدن رنگ میتونه بیماری ، استرس ، شرایط نامناسب آب و یا استرس باشه....
علاوه بر موارد فوق نور یکی از عواملی هست که به بهتر شدن و شفاف شدن رنگ فلاور کمک شایانی میکند...

افزایش رنگ با رنگدانه :
خیلی از رنگدانه ها هستند که واسه کلیه سیچلایدها و فلاور استفاده میشه که شایع ترینش آستاگزانتین هست که برای افزایش رنگ قرمز و نارنجی فلاور استفاده میشه با این حال ممکن است از اگزانتوفیل برای افزایش رنگ زرد و اسپرولینا نیز استفاده شود...

غذاهایی که فقط واسه قسمتی از فلاور جهت رنگ استفاده میشه فقط برای پرورشدهندگانی که در مسابقات شرکت میکنند استفاده خواهد شد....

آستاگزانتین:
رنگدانه ای هست جهت افزایش رنگ قرمز و نارنجی فلاور و شایع ترین رنگدانه در بین پرورش دهندگان هست... استا از منابع طبیعی نظیر میگو مشتق شده است..
استفاده بیش از حد از آستا در فلاور بلو خطرناک هست و باعث واکنش های آلرژیک در بدن فلاور بلو میگردد...
ادامه دارد...