از 21 تا 23 مارس 2014 این مسابقات در فارم qian hu سنگاپور برگزار شد

معیار های انتخاب دیسکس ها بر اساس 8 نژاد طبقه بندی شد

1= Solid Blue/Green

2= Solid Red/Brown

3= Red Spotted Snakeskin

4=Red Spotted

5=Turquoise Pattern/Stripes

6=Pigeon Pattern/Stripes

7=Unclassified Solid Colour

8=
Unclassified Pattern/Stripes/Spotted


جایزه ی گرند چمپین = 500 دلار سنگاپور + کوپن محصولات qian hu به ارزش 200 دلار سنگاپور

جایزه ی مقام های اول در هر 8 طبقه بندی = 150 دلار سنگاپور + Hydra Stream به ارزش99 دلار و 8 بطری New Water Guard شرکت اوشن فری هر کدام به ارزش 31 دلار

جایزه ی مقام های دوم در هر 8 طبقه بندی = 100 دلار سنگاپور + فیلتر اینترنال 50 hydra به ارزش 89 دلار و 8 بطری New Water Guard شرکت اوشن فری هر کدام به ارزش 31 دلار

جایزه ی مقام های سوم در هر 8 طبقه بندی = 50 دلار سنگاپور + فیلتر اینترنال 40 hydra به ارزش 80 دلار و 8 بطری New Water Guard شرکت اوشن فری هر کدام به ارزش 31 دلار

اسپانسر جوایز گرند چمپین و نفرات اول تا سوم کمپانی qian hu بوده

تصاویری از ماهی های برنده

20140322_095814.jpg20140322_095900.jpg20140322_095804.jpg20140322_095742.jpg20140322_095703.jpg20140322_095611.jpg20140322_095617.jpg20140322_094710.jpg20140322_094255.jpg20140322_094749.jpg20140322_094803.jpg20140322_094622.jpg20140322_094516.jpg20140322_094451.jpg20140322_094430.jpg20140322_095432.jpg20140322_094238.jpg20140322_094229.jpg


محل مسابقات :

20140322_094942.jpg20140322_094930.jpg
منبع :
http://www.arowanafishtalk.com/

از زدن پست خودداری کنید.