pipefish_banded1.jpgpipefish_banded2.jpg
pipefish_banded3.jpgpipefish_banded4.jpg


سطح نگهداری:فقط متخصص
رفتار:ارام
حداکثر طول بدن:20 سانتی متر
حداقل حجم اکواریوم:200 لیتر
سازگاری با ریف:با احتیاط
شرایط اب: 72-78° F, dKH 8-12, pH 8.1-8.4, sg 1.020-1.025
تغذیه:گوشتخوار
خانواده: Syngnathidae
بومی:ناحیه ایندو پاسیفیک(اندونزی_اقیانوس هند و بخش غربی اقیانوس ارام)
این ماهی معمولا زیر مرجان ها و سنگها و نزدیک کف شنا میکند.این ماهی شباهت زیادی به اسبکها دارند.
دم و شکل بدنی ان طوری افریده شده که امکان رفتن داخل سوراخهای ریز برای یافتن غذا و یا فرار از دست مهاجمین را به راحتی برایش ممکن میسازد.
به اکواریومی با شرایط ایده ال اب و متصل به رفیجیوم نیاز دارد.هر چه سایز اکواریوم بزرگتر باشد بهتر است اما کمتر از 200 لیتر اصلا توصیه به نگهداری از این گونه نمیشود.
این ماهی میتواند توسط خرچنگها و میگو های بزرگ اسیب ببیند.همچنین بعضی از ریفهایی که شاخکهای بلند و رشته ای دارند و شقایقهای مهاجم و یا ریفهای بزرگ (مانند برین ها) ممکن است به صید و شکارش اقدام کنند.
نگهداری ان در کنار ماهیان ارامی چون ماندرین ,اسبکها,گابیها و... توصیه میشود.همچنین میتوان به صورت گروهی نگهداری شوند.ماهیان پرخاشگرو مهاجم یا سریع چندان همخوانی با این گونه جهت نگهداری ندارند.
این ماهی نگهداری سختی دارد که بیشتر به سبب سخت بودن غذا دهی به اوست.میتوان از نوزادان میگوی اب شور و همیچنین جلبکهای ماکرو و copepod جهت تغذیه ان استفاده کرد.بعد از مدتی ممکن است از غذاهای یخ زده نیز تغذیه کند.

منبع: persipet