1362496669231.jpg


حداقل تانک : 20 گالن
درجه نگهداری : فقط حرفه ای ها
دما : 72-78 °F
شوری : 1.020-1.025
PH : 8.1-8.4
dKH : 8 - 12
حداکثر سایز : 6 اینچ
خلق و خوی : آرام
همسازی با ریف : بله
رژیم : گوشت خوار
سطح شنا : پایین
مبدا : Indo-Pacific
خانواده : Syngnathidae

در روی بدن این ماهی,فلس با روکش استخوانی مستطیل شکلی عوض شده است.
این گونه بوسیله خطوط تیره ای که روی زمینه روشنتر در رنگ آمیزی بدن دارد,به آسانی از دیگر کونه ها تشخیص داده میشود.
در هر فصل تخم ریزی میکند.جنس نر از نوزادان مراقبت میکند.در واقع نر مانند پستانداران دارای یک کیسه نگهداری از تخمها میباشد.
از شنای ضعیفی برخوردار میباشد.احتیاج به غذای زنده دارد.نمیتواند حرکت سریعی داشته باشد و شکار را تعقیب کند.

منبع: parsipet