yellow%20kuda%20seahorse_76769.jpg


حداقل تانک : 30 گالن
درجه نگهداری : فقط حرفه ای ها
دما : 72-78 °F
شوری : 1.020-1.025
PH : 8.1-8.4
dKH : 8 - 12
حداکثر سایز : 12 اینچ
خلق و خوی : آرام
همسازی با ریف : بله
رژیم : گوشت خوار
نور: متوسط
سطح شنا : پایین
مبدا : Indo Pacific
خانواده : Syngnathidae

مانند بقیه اسب دریایی ها سر موازی با بدن نگهداشته میشود,چشمها میتوانند مستقل از هم حرکت کنند و دم حالت قلاب مانند دارد.
kuda از بدنی صاف(هموار) و تیغهای کمی برخوردار است.
بیشتر نمونه ها دارای خالهایی در سراسر بدن میباشند.
رنگ ماهی ثابت نمیباشد و میتواند وابسته به محیط,تغذیه,استرس و عوامل دیگری تغییر کند.ولی بطور
معمول میتواند به رنگ مشکی یا زرد و یا شیری با خالهای بزرگ تیره باشد.
این گونه استاد استتار میباشد و میتواند رنگ بدن خود را همرنگ شنها کند تا با محیط یکسان شود.
بجای اینکه دارای فلس باشد,روی بدن ماهی یک لایه پوست ضخیم کشیده شده است.
احتیاج به نگهداری ویژه دارد و ممکن است با دیگر ماهیان رفتار مسالمت آمیزی داشته باشد.
بدلیل اینکه روش غذاخوردن این ماهی بسیار آهسته میباشد و ماهیان دیگر اجازه نمیدهند که غذایی
به این ماهی برسد,بهتر است در یک تانک جداگانه نگهداری شود.
احتیاج به تانکی با حجم 30 گالن دارد.و همچنین اشیاء مختلفی که ماهی بتواند با دم خود آنها را بگیرد.
گوشتخوار میباشد و تغذیه میتواند از نرمتنان گوناگون باشد.از شکار برای تغذیه لذت میبرد.
گاهی اوقات خجالتی میباشد.بطور معمول در ناحیه های سبز ,در امتداد ساحل و منطقه های صخره ای
در غرب اقیانوس آرام و سرتاسر اقیانوس هند یافت میشوند.
از 7 یا 8 ماهگی غده جنسی فعال میشود.تعداد نوزادان بین 10 تا 800(وابسته به سن و سایز والدین)
میباشد.میانگین برای نمونه بالغ 200عدد میباشد.
در یک سال میتوانند تا 3 بار تولید مثل کند.دوره بارداری بین 15 تا 18 روز میباشد.(وابسته به دما)
اندازه نوزادان متولد شده بین 8 تا 10 میلیمتر میباشد.

منبع: LiveAquaria.com