1362496412381.jpg


حداقل تانک : 50 گالن
درجه نگهداری : معتدل_میانه
دما : 72-78 °F
شوری : 1.020-1.025
PH : 8.1-8.4
dKH : 8 - 12
حداکثر سایز : 6 اینچ
خلق و خوی : آرام
همسازی با ریف : بله
رژیم : گوشت خوار
سطح شنا : پایین
مبدا : Philippines_Malaysia
خانواده : Syngnathidae

این اسب گزینه مناسبی برایه اکواریوم می باشد و تو اکواریوم تکثیر هم می شود
با غذاهایه زنده و میگویه یخ زده هم تغذیه می شود و رفتار ارامی تو اکواریوم دارد
به همین خاطر با ماهیان مهاجم و سریع حتی الامکان نگهداری نشود

منبع: parsipet