سلام دوستان
برای عیق کاری حرارتی سقف و بدنه سالن چه موادی میشه استفاده کرد؟
استفاده از این مواد به صرفه هست؟