سطح مراقبت: آسان
روشنایی: متوسط
شرایط آب:72-78° F, pH 8.1-8.4, sg 1.020-1.025, KH 8-12
تکثیر: دانه، بچه زا
رنگ بندی: سبز، قرمز
مکمل های لازم: منیزیم، عناصر کم یاب،کود غنی از آهن
خانواده: Rhizophoraceae


cache_2983078604.jpgimages_6.jpgp-39001-mangrove.jpg
منبع