سلام
نظرسنجی این ماه فعال شد.
قوانین و شرایط رو مطالعه کنید :
قوانین و شرایط مسابقه برترین تانک ماه

کاربران تنها تا تا پایان 20 ــم خرداد ماه امکان رای دادن خواهند داشت.