سلام خسته نباشید فلاور باکس عقیم هست؟؟؟یا میشه جفت انداخت
من یه فلاورباکس بایه پرت جفت انداختم پرت تخم ریزی کردی اما شنیدم فلاورباکس عقیم هست و بارور نمیشن تخم ها راهنمایی لطفا

- - - Updated - -...