سلام من یه تایگر دارم که خیلی می لرزه و دم و باله هاش شدید تکون میخوره می تونید راهنمایی کنید؟
ضمنا اشتها نداره و بعضی وقتها رنگ بدنش کمرنگ میشه اما دوباره برمیگرده رنگش