سلام

1- آیا این بذر چمنهایی که تو بازار هست که چند مدل هم هستند طول عمر بالایی دارند ( فرض اینکه تمام شرایط محیطی و تغذیه ای رعایت شده باشه ) ؟؟؟

2- در صورت مثبت بودن جواب بالا بهترین بذری که...