سلام د.ست عزیز کتابتون عالی بود. اگه تو کتاب دوم رو روشهای تکثیر این ماهی و انواع نژادها بیشتر کار کنید خیلی ممنون میشیم.تشکر