سلام دوستان
من الان چند باره گوپی هام که زایمان می کنند فقط تعداد کمی از بچه ها کامل شدن و زنده هستن و بقیه بچه ها تکمیل نشدن و ماده فقط تخم هارو از شکمش خالی میکنه و فقط دوتا نقطه سیاه مثل چشم داخل...