بابت جلبکهای ریشه ومویی قهوه ای ممنون میشم راهنمایی کنید