با عرض سلام
زغال چوب رو بعد که شسته شد داخل تاپ فیلتر بذارم؟